Personvern

Denne websiden oppbevarer persondata i henhold til gjeldende regelverk (GDPR). Du står fritt til å be om at alle personopplysninger slettes når det måtte passe.

Hva er persondata
Persondata er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse, selskapsnavn og organisasjonsnummer. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Hvorfor trenger vi dine persondata?
Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Digitale Historier skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen.

Digitale Historier behandler personopplysninger i forbindelse med salg av digitale produkter og kurs, samt våre tjenester, både på vegne av oss selv og våre kunder. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

Opphør av samtykke
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre, og persondata vil slettes.

Håndtering av data
All behandling av personopplysninger er håndtert av medarbeidere med opplæring i personopplysningshåndtering. Alle ansatte i Digitale Historier er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også selv om ansettelsesforholdet og/eller kundeforholdet er avsluttet.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

Opplysninger som Digitale Historier behandler faller under to kategorier:

Administrative opplysninger
Navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.

Sporing
Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for. Se også vår informasjon om vår bruk av Cookies.

Oppbevaring og utlevering av personopplysninger
Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse. Dette gjelder blant annet våre leverandører på digitale plattformer, slik som Kajabi, Stripe, Paypal, Mailchimp og Tripletex, hvor all informasjon om deg lagres på sikre servere.

Dine rettigheter
Jfr. GDPR har du krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Dersom du mener at Digitale Historier har registrert unøyaktige eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.  Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom følgende vilkår oppfylles:

  • Opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.
  • Du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag.
  • Du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen.
  • Opplysningene er behandlet ulovlig.
 Du har rett til å motta personopplysningene vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Derson det er teknisk mulig,og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt, har du også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig.
 
Behandlingsansvarlig i Digitale Historier er i dag Liv-Runi Antonsen. Dersom du ønsker innsyn i dine personopplysninger, sletting eller endring, fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.
 

Her kan du sende melding til vår databehandlingsansvarlig. Skriv i tekstfeltet hva henvendelsen gjelder.

Rett til å klage
Dersom du opplever et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Gyldig fra 16.12.19

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.